2009. november 24., kedd

Mise énekek és más

· A kereszténységben, hisszük (Miseének)

· Harmatozzatok (Miseének)

· Ó, bezárult Édenünk (Miseének)

· Téged vár (Miseének)

· Ave María

· Az Úristen Ádám atyánknak

· Áron vesszeje virágzik

· Bűnös néped sírva kiált

· Ébredj, ember

· Mária, szűz virág

· Ó, fényességes szép hajnal

· Mennyországi fényes hajnal

· Mint forró sóhaj

· Ó, nemes, ékes

· Mária, Szűzanya

· Ó dicsőült szép kincs

· Üdvözlégy, ó drága vendég (Miseének)

· Az angyal énekel (Miseének)

· Az égből színméz csörgedez

· Az Ige megtestesült

· A szép Szűz Mária

· Csorda-pásztorok

· Dicsőség mennyben az Istennek

· Ez nap nékünk dícséretes nap

· Istengyermek

· Jászolodban áldunk

· Mennyből az angyal

· Midőn a Szűz Magzatát

· Mind a világ

· Nagy örömnap ez nékünk

· Ó, gyönyörűszép titokzatos éj

· Ó, Jézus, szüzen született

· Örülj, te boldog Betlehem

· Pásztorok, pásztorok örvendezve

· Szép violácska

· Szülte a Szűz szent Fiát

· Szűz Mária e világra nékünk

· Vígasságos, hangos, nagy örömünk

· Az Úrnak dobban (Miseének)

· Isten, ki az időnek

· Az esztendő fordulóján

· Szép kelet, szép nap

· Kél a magasból tiszta fény

· Ó, szép Jézus

· Égi lakomára készüljünk (Miseének)

· Az isteni gyermeket

· Fényességén e mai napnak

· János áll a part felett

· Ím az égen feltűnik

Vegyes (R-Z)

· Radványi Kálmán: Azt kérded, kis fiam...

· Radványi Kálmán: Én Jézust várom, a kis Gyermeket

· Reményik Sándor: A betlehemes

· Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel

· Reményik Sándor: A karácsonyfa megérkezik

· Reményik Sándor: A karácsonyfa panaszkodik

· Reményik Sándor: Karácsonykor

· Reményik Sándor (Végvári): Nagy Magyar télben

· Reviczky Gyula: Karácsonykor

· Sajó Sándor: Karácsonyi ének

· Samu Margit: Csillogó karácsony

· Samu Margit: Karácsonyi zsoltár

· Samu Margit: Karácsony várása

· Sándor Dénes: Csendes karácsonyi dal

· Sík Sándor: A napkeleti bölcsek

· Szent Ambrus: Ádventi himnusz

· Ismeretlen szerző, középkori: Himnusz Krisztus születéséről

· Sík Sándor: Karácsonyi álom

· Ismeretlen szerző, magyarországi: Karácsonyi himnusz

· Szentviktori Ádám: Karácsonyi himnusz

· Sík Sándor: Regös ének

· Aurelius Prdentius Clemens: Vízkereszti himnusz

· Sipos Domokos: Megszületett

· Szabó Endre: Karácsonykor

· Szabolcska Mihály: Karácsony

· Szalay Mátyás: Békesség a földön!

· Szappanos Márta Mária: Karácsony éjjelén

· Harsányi Lajos: Az égből színméz

· Szemlér Ferenc: Karácsonyra

· Tarné Lévay Pálma: Karácsonyok

· Tollas Tibor: Fekete karácsony

· Tollas Tibor: Fenyők

· Tompa Mihály: Karácsony estéjén

· Tóth Árpád: Karácsonyi emlék

· Túrmezei Erzsébet: Gyertya

· Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek

· Tűz Tamás: Késő karácsonyok

· V. M.: Karácsony előtt

· Varga Andrásné Kovács Ilus: Karácsonyvárás 1949-ben

· Ismeretlen szerző: Jer, mindnyájan örüljünk

· Wass Albert: Karácsonyi versek I.

· Wass Albert: Karácsonyi versek II.

· Zsitvay Tibor: Magyar gyermek imája

vegyes (K-P)

· Kacsó Sándor: Advent a lágerben

· Kalotay Mária: Legenda: 1956 Karácsonyán

· Kányádi Sándor: Isten háta mögött

· Kasza-Marton Lajos: Karácsony küszöbén

· Kasza-Marton Lajos: Utak fehér szőnyegén

· Kertész László: A Kisdeddé vált Ige

· Kiss Jenő: Pásztorok zavara

· Kosztolányi Dezső: Karácsony

· Kovásznai Kővér János: Karácsonyi óhaj

· Lajossy Sándor: Karácsonykor

· Lendvay Hedvig: Karácsonyi utazás

· Lendvai István: A szent éj zenéje

· Lendvai István: Könyörgés Betlehembe

· Mentes Mihály: Mária Szűzanya

· Szép Violácska

· Mányoki-Németh Károly: Jászol körül

· Mécs László: Karácsony

· Medriczky Andor: Karácsonyi pásztorének

· Mentes Mihály: Proletárkarácsony

· Miskolczy Kálmán: Magyar Karácsony

· Móra László: Karácsony édes ünnepén

· Móra László: Karácsonyi csengő

· Móra László: Karácsonyi imádság

· Murányi Marianna: Jézust, ha jő

· Ismeretlen szerző: 1949 Karácsony

· Ismeretlen szerző: Fehér Karácsony

· Ismeretlen szerző: Ha soha egyébkor...

· Ismeretlen szerző: Ily szegényen mint én

· Ismeretlen szerző: Imádság

· Nagyfalusy Lajos: Ó boldog éj!

· Negyedi Szabó Margit: Karácsonyi emlékezés

· Negyedi Szabó Margit: Uram! Mit adjak Néked karácsonyra?

· Négyesy Irén: Karácsony

· Németh Ernő: Fekete karácsony

· A kis Jézus aranyalma

· Karácsonyi éjfélóra

· P. Jánossy Béla: Az ingecske

· P. Pál Ödön: Karácsony éjjele

· Paksy Gáspár: Adventben

· Pálóczi Horváth Ádám: Örvendjetek, keresztyének

· Panajóthné László Márta: Karácsonyvárás

· Petőfi Sándor: Karácsonkor

· Pécselyi Király Imre: Krisztus Urunknak áldott születésén

· Pilinszky János: A fényességes angyal is

· Pohárnok Jenő: Karácsonyfa alatt

· Puszta Sándor: Betlehemi éj

Juhász Gyula

· Juhász Gyula: Betlehem

· Juhász Gyula: Betlehemes ének

· Juhász Gyula: Betlehemi üzenet a vakoknak

· Juhász Gyula: Búcsúfia

· Juhász Gyula: Karácsony felé

· Juhász Gyula: Karácsonyi ének

· Juhász Gyula: Karácsonyi köszöntés

· Juhász Gyula: Karácsonyi óda

· Juhász Gyula: Rorate

· Juhász Gyula: Vízkeresztre

Vegyes (B-J)

· Ismeretlen szerző, középkori portugál: Krisztus születésére

· Baja Mihály: Karácsony

· Barna Kornél: Karácsonyéji álom

· Ismeretlen szerző: Új világosság jelenék

· Bernáth William: Karácsony

· Bodor Miklós: Betlehemi csillag

· Borsiczky Imre: Karácsony – újév

· Ismeretlen szerző: Adventi zsolozsma himnusz

· Bujdosó Bálint: Karácsony után kivándorlóknak, lágerlakóknak

· Sedulius: Karácsonyi zsolozsma himnusz

· Ismeretlen szerző, 14-16. századi: Kisded Jézus és Szűzanya

· Szentviktori Ádám: Urunk születéséről

· Csákváry Zoltán: Újévi imádság

· Angelus Silesius: Karácsonyi párversek

· Csighy Sándor: Karácsonyfa előtt

· Csokonai Vitéz Mihály: Újévi ajándék

· Dömötör Tibor: Karácsony

· Ismeretlen szerző: Egy rózsa zsenge szára (Ó-német karácsonyi dal)

· Disda Jenő: Itt van a szép karácsony

· Dsida Jenő: Közeleg az emberfia

· Dutka Ákos: Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézussal 1923-ban

· Ismeretlen szerző, IX. századi: Adventi himnusz

· Szent Ambrus: Karácsonyi himnusz

· Prudentius: Vízkereszti himnusz

· Sedulius: Vízkereszti himnusz

· Fáy Ferenc: Betlehem

· Fáy Ferenc: Pásztor-ének

· Gábor Éva: Kicsi Jézus (részlet)

· Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre!

· Gyóni Géza: Betlehemesek

· H. M. R.: A karácsonyi ajtó

· Harangi László: Kis Jézusom

· Hervay Gizella: XXXVI. gyalogzsoltár

· Hevesi M. Angelika: Óda a Jászolhoz

· Hódsághy Béla: Fenyőfát vettem

· József Attila: Betlehemi királyok

· József Attila: Karácsony

Babits Mihály

· Babits Mihály: A felnőtt karácsony

· Babits Mihály: Beteg-klapancia

· Babits Mihály: Csillag után

· Babits Mihály: Himnusz

· Babits Mihály: Karácsonyi ének

· Babits Mihály: Karácsonyi lábadozás

Ányos Arany Áprily

· Ányos Pál: Három királyok napján

· Arany János: Almanach 1878-ra

· Arany János: Hej! Iharfa...

· Arany János: Karácsonyi éjszakán

· Áprily Lajos: Karácsony-est